Gönderen Konu: TEBLİĞ: 2012/66 SAYILI 3/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENL.  (Okunma sayısı 5782 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tuncay KANDEMiR

 • Tuncay Kandemir
 • Hocamız
 • *******
 • İleti: 4266
 • Aldigi tesekkür sayisi: 829
  • Avcı Sayfası avlak
3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (No: 2012/66)
Resmi Gazete linki
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120818.htm

Dosya olarak indirmek için tıklayın http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120818-19.doc


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

3/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ
AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/66)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2012-31/8/2016 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirlemektir.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

3/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ
AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/66)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2012-31/8/2016 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen genel tanımlardan;
a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,
b) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,
c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,
ç) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların bu Tebliğde belirlenen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,
d) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede bu Tebliğce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,
e) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
f) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,
 
 
 
g) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az bir kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,
ğ) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,
h) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,
ı) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,
i) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,
j) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,
k) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,
l) Ormaniçi su: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,
m) Sportif balıkçılık: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı olarak, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,
n) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı balık avcılığı etkinliğini,
o) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,
ö) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğde geçen araç, gereç ve yöntem tanımlarından;
a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,
b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,
c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,
ç) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,
d) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik yemleri,
e) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,
f) Küspeli olta: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin posalarının preslenip kurutulması sonucu elde edilen küspenin birden fazla iğne ile donatılması ile elde edilen av aracını,
g) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,
ğ) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,
h) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,
ı) Olta iğnesi: Çeşitli yemler takılarak balık tutmak için kullanılan, metalden yapılmış, tekli, ikili, üçlü olarak üretilen materyali,
i) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,
j) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,
k) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,
l) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,
m) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,
n) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,
o) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki iğne sayısına bakılmaksızın, tüm donanımlarıyla bir olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir.)
ö) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 15 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,
p) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,
ifade eder.
(3) Bu Tebliğde geçen türler ile ilgili tanımlardan;
a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,
b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,
c)Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Amatör Balıkçılık Yapılması

Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.
(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.
(3) Amatör Balıkçı Belgesi ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.
Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ek-2’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.
(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;
a) Denizlerimizde tekne ile içsularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;
1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla,
2) İl/ilçe müdürlüklerinden alacakları, en fazla üç gün geçerli izin kapsamında,
b)  Herhangi bir izin veya belge almaksızın;
1)  Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,
2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere,
avlanabilirler.
Amatör balıkçılık turizm izni
MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince Amatör Balıkçılık Turizm İzni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Bu Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. Bunlara iki yıl süre ile yeni belge verilmez.
(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi ek-3’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir:
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar

İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar
MADDE 7 – (1) Çizelge-1’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.
Çizelge 1 - İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar
Adı    Latince adı   Gerekçesi
Gökkuşağı alabalığı   Oncornhychus mykiss   Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir.
Turna    Esox lucius    Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. Ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 
Tatlısu levreği   Perca fluviatilis   Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 

İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar
MADDE 8 – (1) Çizelge-2’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir içsudan başka bir içsuya taşınması yasaktır.
Çizelge 2 - İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar
Adı    Latince adı   Gerekçesi
Güneş levreği   Lepomis gibbosus   Ülkemiz iç sularının doğal türü olmayan etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilmektedir.
Tilapya azmanı   Tilapia sp.   Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Ekonomik değeri olmayıp, yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.
Havuz balıkları   Carassius sp.   Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.
Gambusia   Ghambussia sp.   Sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü, bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.
Çizgili sazan (Çakıl balığı)
    Pseudorasbora parva   Ekonomik değeri yoktur. Küçük böcekler, balık yumurtaları ve larvalarıyla beslenir. Sayıca üstünlüğe ulaşınca diğer balıkların yumurtlama alanlarına ciddi zararlar verir. Kirlilikten ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Birçok balık türü üzerinde baskı oluşturur. Doğal balık faunasına, öldürücü patojen enfeksiyonlar bulaştırması ile de zarar vermektedir
Gümüş   Atherina
boyeri   Denizlerde ve tatlı sularda yaşayabilir. Baraj ve göllerde pelajik özellik gösterir. Erginleri büyük sürüler oluşturur. Etçil beslenir balık larvalarına zarar verirler.

Yemlik balıklar
MADDE 9 – (1) Çizelge-3’de yer alan yemlik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir.
Çizelge 3 - Yemlik balıklar
Türkçe Adı    Latince adı   Türkçe Adı   Latince adı
Çaça    Sprattus sprattus    Ot balığı   Phoxinus phoxinus
Horozbina   Blennius sp.   Tirsi   Alosa fallax nilotica
İnci balığı    Alburnus alburnus    Sardalya    Sardinella aurita
İstavrit   Trachurus sp.       Sardina pilcardus
İzmarit   Maena smaris   Tatlısu kaya balığı   Proterorhinus marmoratus
Noktalı inci balığı   Alburnus bipunctatus   Tatlısu kolyozu   Chalcalburnus mossulensis

(2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir.
(3) Ekolojik açıdan zararlı ya da potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.
(4) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.
(5) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.
(6) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.
(7) İçsularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir içsuya nakli yasaktır.
Avlanması yasak olan türler
MADDE 10 – (1) Çizelge - 4’te yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda  avlanmaları tamamen yasaktır.
Çizelge 4 - Avlanması tamamen yasak olan türler
Türler   Latince adı    Türler   Latince adı
Deniz alası   Salmo trutta  labrax             Kancalı ahtapot   Elodone cirrhosa
Büyük camgöz
(Kum) köpek balığı   Carcharhinus plumbeus   Kırmızı mercan    Corallium rubrum
      Siyah mercan   Gerardia savaglia
Güneşlenen
köpek balığı   Cetorhinus maximus    Kırmızı yıldız   Asterina pancerii
Köpek balığı    Galeorhinus galeus    Minare   Cerithium vulgatum
Dikburun köpek
balığı    Lamna nasus    Şeytan minaresi   Gourmya yulgata
Mersin balıkları   Acipencer spp.   Deniz kulağı   Haliotis lamellosa
Deniz
kaplumbağaları   Caretta caretta,   Pina   Pinna nobilis
   Chelonia mydas   Mühreler   Lamellaridae
   Dermachelys coricea   Maya   Maia squinado
   Trionyx triunguis   Fok   Monachus monachus
Ot sazanı   Ctenopharyngodon idella    Deniz atı   Hippocampus hippocampus
Deniz çayırları   Posidonia oceanica    Ticari deniz
süngerleri    Spongia officinalis
   Zostera nolti      Spongia agaricina
Yağlı balık   Garra rufa      Hippospongia communis
Beni balığı   Cyprinion macrostamus   Yunus ve Balinalar   Catecea

İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar
MADDE 11 – (1) Çizelge - 5’te avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.
Çizelge 5 - İçsu balıkları
Türler   Latince adı   Boy Limiti
(en az)    Günlük Limit
(en fazla)
Doğal alabalık (Bütün türler)   25 cm.   3 adet
Gökkuşağı alabalığı   O. mykiss   Yok   10 adet
Sazan   C. carpio   40 cm.   5 adet
Kadife   Tinca tinca   26 cm.   10 adet
Sudak   S. lucioperca   26 cm   10 adet
Tatlısu levreği   P. fluviatilis   18 cm.   kg
Tatlısu kefali   Leuciscus cephalus   20 cm.   kg
Siraz   Capoeta.sp   20 cm.   kg
Turna   Esox lucius   40 cm.   5 adet
Yayın   Silurus glanis   90 cm.   1 adet
Karabalık   Capoeta trutta   22 cm.   10 adet
Fırat turnası   Luciobarbus esocinus   50 cm.   1 adet
Maya   Luciobarbus xanthopterus   50 cm.   1 adet
Şabut   Barbus grypus   45 cm.   1 adet
Diğer türler   -----   Yok   kg

(2) Çizelge - 5’te boy limitleri belirtilen türlerde  % 5 küçük boylara istisna tanınır.
    (3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.
    (4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir.
(5) Günlük limit her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez.
(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.
 (7) Çizelge-6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır (Harita-A-1).
    Çizelge 6 - Zaman yasakları
Türler   Bölgeler/İller   Yasak Dönem
Sazan (C. Carpio)
Kadife (Tinca tinca)
Şiraz (Capoeta.sp)
Yayın (Silurus glanis)
Tatlısu kefali (Leuciscus cephalus)
(Orman içi sular ve akarsular dışındaki iç sular)
Diğer türler
    Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla,  Osmaniye    1 Mart
1 Haziran
   Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak   15 Mart
15 Haziran
   Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli,  Yozgat   1 Nisan
1 Temmuz
   Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van   15 Mayıs
15 Ağustos
Doğal alabalık (Bütün türler)   Tüm Bölgeler   01 Ekim-01 Mart
Gökkuşağı alabalığı ( O. Mykiss)   Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır.    Yok
( Orman içi sular hariç)
Sudak ( S. Lucioperca)   Tüm Bölgeler   15 Mart - 30 Nisan
Tatlısu levreği (  P. fluviatilis )   Tüm Bölgeler   15 Mart - 30 Nisan
Turna ( Esox lucius)   Tüm Bölgeler   15 Aralık-31 Mart
Tatlısu kefali (Leuciscus cephalus)   Akarsular    Yok
 


Denizlerde avlanabilecek türler
MADDE 12 – (1) Çizelge-7’de avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.
Çizelge 7 - Denizlerde avlanabilecek türler
Türler   Latince  adı    Boy/ağırlık
 limiti
 (en az)    Günlük limit 
(en fazla)
Akya   Lichia amia   30 cm   3 adet
Ahtapot   Octopus vulgaris   1 kg   3 adet
Barbunya   Mullus barbatus   13 cm   Kg
Çipura   Sparus aurata   20 cm   Kg
İstavrit   Trachurus trachurus   12 cm   Kg
Kalkan   Scopthalmus sp.   45 cm   2 adet
Kefal   Mugil sp.   20 cm   Kg
Kılıç   Xiphias gladius   125 cm   1 adet
Kolyoz   Scomber japonicus   18 cm   Kg
Levrek   Dicentrarchus labrax   25 cm   Kg
Mercan   Pagellus erythrinus   15 cm   Kg
Orkinos (Ton)   Thunnus thynnus   90 cm   1 adet
Palamut    Sarda sarda   25 cm   Kg
Pisi   Pleuronectes limanda   20 cm   Kg
Sinagrit   Dentex dentex   35 cm    Kg
Tekir    Mullus surmuletus   11 cm   Kg
Uskumru   Scomber scombrus   20 cm   Kg
Uzun kanat orkinos   Thunnus alalunga   60 cm   1 adet
Yazılı orkinos    Euthynnus alletteratus   45 cm   2 adet
Karagöz     Diplodus vulgaris   18 cm   Kg
Lagos     Epinephelus aeneus   45 cm   3 adet
Lüfer    Pomatomus saltatrix   20 cm   Kg
Orfoz    Epinephelus guaza   45 cm   3 adet
Sargos    Diplodus sargos   21 cm   Kg
Diğer türler   -----   Yok   Kg
 
(2) Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde  % 5 küçük boylara istisna tanınır.
(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.
(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir.
(5) Günlük limit her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez.
(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yöntem ve Sınırlamalar
İçsularda amatör avcılık 
MADDE 13 – (1) Ek-4’te yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-5’te yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.
(2) Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.
(3) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.
 (4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
(5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.
(6) Ligula intestinalis türü parazitlerin yem olarak kullanılması yasaktır.
(7) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.
(8) 1 km2’den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.
(9) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.
(10) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.
(11) Özel avlanma izni gereken yerler haricinde, gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(12) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.
(13) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır.
a)  Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.
b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.
c) Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır. Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir.
ç) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında, gün ve alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir.

Orman içi sularda amatör avcılık
MADDE 14 – (1) Orman içi sularda amatör avcılık için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı mahalli birimlerinden “Orman İçi Sularda Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” alınmak suretiyle yapılır.
(2) Günlük Avlanma Fişi verme yetkisi, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller kapsamında, kendi mülki hudutları ile sınırlı olmak üzere, köy tüzel kişiliklerine devredilebilir. Bu tür alanlarda gökkuşağı alabalığının bulunması durumunda, bu tür için zaman yasağı uygulanmaz.
(3) Gökkuşağı alabalığı avcılığında doğal alabalıklara uygulanan zaman yasağı geçerlidir.
(4) Tatlısu kefali avcılığında Çizelge-6’daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait zaman yasağı uygulanır.
(5) Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, özel avlanma izni ile avlanılan orman içi sularda gün içinde avlanma saati ve avcı sayısına sınırlama getirilebilir.
Denizlerde amatör avcılık
MADDE 15 – (1) Denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi değildir. Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(2) Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.
b)  Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.
c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm’den küçük olamaz.
(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.
(4) Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.
b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz. 
c) Sualtı tüfeği ile orfoz veya lagos türlerinden günlük olarak en fazla 1 adet avlanabilir.
(5) 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 100 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.
(6) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Alan Yasakları ve Sınırlamalar
Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar
MADDE 16 – (1) Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir.
a) Antalya İli, Kaş İlçesinde (Harita-A-2);
1) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11' 15'' N- 29° 36' 17'' E), (36° 11' 12'' N- 29° 36' 40'' E), (36° 11' 49'' N - 29° 37' 01'' E)  koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda,
2) Beşadalar mevkiinde; (36° 10' 03'' N - 29° 37' 31'' E), (36° 09' 10'' N - 29° 36' 50'' E), (36° 08' 52'' N - 29° 36' 59'' E), (36° 09' 05' N - 29° 38' 08'' E), (36° 09' 25'' N - 29° 38' 29'' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda,
 3 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09' 33'' N - 29° 46' 40'' E) ve (36° 09' 19'' N - 29° 46' 36'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,
4) İnceburun mevkiinde; (36° 11' 04'' N - 29° 39' 02'' E) ile (36° 11' 00'' N - 29° 38' 32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,
5) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788' N - 29° 39.896' E) ile (36° 09.129' N - 29° 40.766')  koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda,
6) Kekova Adası mevkiinde;
- (36° 10' 32'' N- 29° 52' 45'' E) ile (36° 10' 27'' N - 29° 52' 46'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,
- Karalos Limanı içinde; (36° 10' 58'' N- 29° 53' 26'' E) ile (36° 10' 59'' N- 29° 53' 32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,
b) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagününde; İskele Mahallesi Gavurini mevkii (36°16' 09'' N- 30° 03' 36'' E) ile Beymelek Balıkburnu mevkii  (36° 16' 03'' N - 30° 02' 41'' E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan lagün alanında, denizle lagünün bağlantısını sağlayan mendirek içi kanal ile kanal çevresinde ve Acıgölde (Harita-A-3),
c) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (36°  06’ 26’’ N - 33°  06’ 40’’ E) ,  (36°  06’ 00’’ N - 33°  07’ 10’’ E), (36°  05’ 17’’ N - 33°  05’ 31’’ E),  (36°  06’ 09’’ N - 33°  05’ 46’’ E)  koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-A-4),
ç) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33.599'N - 34° 14.959' E), (36° 33.497' N - 34° 15.276' E), (36° 34.069' N - 34° 15.875' E), ( 36° 34.216' N - 34° 15.545' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-A-5),
(d) Hisarönü Körfezinde (kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç) (Harita-A-6);
1) (36° 46.087' N- 28° 06.104' E), (36° 46.243' N - 28° 06.753' E), (36° 46.507' N - 28° 06.789' E), (36° 46.450' N - 28° 07.361' E ), (36° 45.072' N - 28 07.361' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,
2) (36° 46.361' N – 28° 02.223'  E) ile (36° 46.366' N- 28° 02.374' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda,
3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36° 44.676' N - 27° 52.236' E) ile (36° 44.523' N - 27° 55.305' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda,
4) Kargı Koyunda, (36° 42.114' N - 27° 41.155' E) ile (36° 41.824' N - 27° 40.787'E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda,
e) Gökova Körfezinde (Harita-A-7);
1) Akbük Limanında; (37° 01.431' N - 28° 06.863' E) ile (37° 02.108' N - 28° 06.915' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda,
2) Akyaka’da;  (37° 03.041' N - 28° 18.600' E) ile (37° 01.461' N - 28° 18.598' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç),
3) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943' N - 28° 13.242' E) ile (37° 00.153' N - 28° 14.761' E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,
4) Boncuk Koyu- Karaca Limanında; (36° 58.938' N - 28° 11.818' E) koordinat noktası ile Dedek Burnunu (36° 56.886' N - 28° 11.594' E)  birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç,
 5) İngiliz Limanında (Değirmen Bükü); (36° 56.691' N - 28° 09.496' E) ile (36° 56.088' N - 28° 08.334' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda,
6) Bördübet Limanında; (36° 49.740' N - 28° 02.668' E) ile (36° 48.080' N - 28° 03.183 'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,
 f) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG terminaline ait (38° 49.476’ N - 26° 55.284’ E), (38° 49.614’ N - 26° 55.008’ E), (38° 49.225’ N - 26° 54.735’ E), (38° 49.107’ N - 26° 54.975’ E) koordinatlar arasında kalan alanda (Harita-A-8),
g) İzmir Limanında; Bostanlı Sazburnu (38° 27.55” N - 027° 05.40” E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38° 24.35” N - 027° 04.30” E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-A-9),
ğ) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde; yapay resif bloklarının bulunduğu aşağıdaki alanlarda (kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç) (Harita-A-10),
1) (39° 33.531' N - 26° 40.241' E), (39° 32.850' N - 26° 40.350' E), (39° 33.118' N - 26° 42.450' E), (39° 33.750' N - 26° 42.450' E ) koordinat noktaları arasında kalan alanda,
2) (39° 34.079' N - 26° 48.955' E), (39° 33.754' N - 26°48.834' E), (39° 33.392' N - 26° 49.905' E), (39° 33.591' N - 26° 50.023' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda,
h) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14.186´ N - 25° 54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432´ N - 25° 56.112´ E arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-A-11),
su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
(2) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış ve su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
(3) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 24/9/2001 tarihli ve 24533 sayılı Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
(4) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar
MADDE 17 – (1) Ek-4 ve ek-5’te belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.
Genel hususlar
MADDE 18 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.
(2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.
(3) Deniz ve içsularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.
(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
(5) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.
(6) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.
(7) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
(8) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.
(9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için, kamp sezonunda sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde dalarak su ürünleri avcılığı için izin verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Yasal İşlemler ve Yasak Kararları
Koruma ve kontrolle görevli olanlar
MADDE 19 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.
(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak,  1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun Ek-3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.
Cezalar
MADDE 20 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.
(2) Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir.
(3) Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer bentlerindeki idari yaptırım kararları verilir.
Yasak kararları
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benzeri) haricinde kaldıramaz, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 22 – (1) 19/10/2007 tarihli ve 26675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1/2 Numaralı Tebliğ (Tebliğ No:2007/44) ile 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2008/49) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2016 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
 
HARİTALAR
Harita-A-1
 
Harita-A-2
 
Harita-A-3   Harita-A-4
    Harita-A-5
 
Harita-A-6
 
Harita-A-7
 Harita-A-8   Harita-A-9
    

Harita-A-10
 
Harita-A-11
 
 

Ek- 1
 Amatör balıkçı belgesi
 


Ek-2
 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi
 


Ek- 3
 Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi
 
 
Ek – 4

AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULAR
ADANA      Akyatan, Tuzla gölleri.
Hakkıbeyli Göleti.
ADIYAMAN   Gölbaşı   Azaplı, Gölbaşı ve İnekli gölleri.
   Kahta   Dot, Mülk göletleri.
AĞRI      Balık Gölü.
AMASYA       Bayırlı, Yedikır barajları.
ANKARA
   Beypazarı   Dikenlidere, Eğriova Göleti.
   Çubuk   Karagöl Göleti.
   Çamlıdere    Çamkoru Göleti.
   Güdül   Sorgun Göleti.
Süvari Çayı.
   Şereflikoçhisar   Şereflikoçhisar Barajı.
ANTALYA   Gazipaşa   Bıçkıcı, Çığlık ve Delice çayları.
   Elmalı   Avlan Gölü.
   Alanya   Üzümdere.
Alara Çayı.
ARTVİN   Merkez   Hatila Deresi.
   Borçka   Karagöl, Kokolet ve Uğur dereleri.
   Ardanuç   Meşeköy Deresi.
   Şavşat   Bilbilan gölleri, Meşeli Karagöl.
BALIKESİR   İvrindi   Altıeylül, Çaparlı, Çarkacı, Patlak (Yeşilköy) göletleri.
   Edremit   Fındık Çayı ve yan kolları, Karakütük Deresi ve yan kolları.
       Kızılkeçeli Deresi ve yan kolları, Köprüdere ve yan kolları.
       Şahin Deresi ve yan kolları, Zeytinli Deresi ve yan kolları.
BİNGÖL   Merkez   Gayt ve Göynük çayları.
BİTLİS       Nemrut Gölü.
BOLU   Merkez   İncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl,
       Seringöl, Sülük Gölü, Karadere
       Gölcük Göleti (Özel Avlanma izni hariç)
   Yedigöller   Büyükgöl (Özel Avlanma İzni hariç)
       Deringöl   (Özel Avlanma İzni hariç)
       Ayıkaya, Karadere, Etlen dereleri, Çalderesi ve kolları
   Mengen   Geyik gölü, Hızardere, Şirinyazı Göleti.
   Kıbrıscık   Karagöl.
   Göynük   Sünnet Gölü.
   Mudurnu   Abant Gölü (Özel Avlanma İzni hariç)
BURSA   Osmangazi   Aras Dere.
ÇANAKKALE   Bayramiç   Handeresi, Ayazma Deresi.
ÇANKIRI   Çerkeş   Ağılı Deresi ve kolları, Beşir Deresi ve kolları.
ÇORUM         Göcenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan, Kanlı göletleri.
DENİZLİ       Adıgüzel Barajı, Gökpınar Deresi.
ERZİNCAN   Merkez   Erzincan Barajı (Göyne).
   İliç   Çaltı, Karabudak Çayı.
   Çayırlı   Büyükyayla Çayı.
   Refahiye   Çimensuyu, Karanlıkdere, Korudere.
ESKİŞEHİR        Kunduzlar Barajı, Yapıldak, Kanlıpınar göletleri.
GİRESUN   Dereli   Çamlıgöl, Karagöl, Sağrak Gölü.
   Eynesil   Dizgine Deresi.
   Bulancak    Aygır Gölü.
GÜMÜŞHANE   Merkez    Edire Deresi.
   Torul    Çitderesi ve kolları. Köstere, Yücebelen göletleri.
   Şiran   Akbulak Deresi.
   Kelkit   Balahor Deresi.
   Kürtün   Y. Kürtün Deresi ve kolları.
HATAY   Kırıkhan   Gölbaşı Gölü.
ISPARTA   Ş.karaağaç   Hizardere, Pınargözü Deresi.
MERSİN   Çamlıyayla   Kadıncık Deresi.
   Anamur    Sultansuyu Çayı.
   Tarsus   Cehennemdere ve Cocak Deresi.
İSTANBUL   Çatalca   Motordere, Ormanlıdere Çilingöz Deresi, Danamandıra Göleti.
   Eyüp   Büyükbent, Kirazlıbent, Topuzlubent, Kömürcübent, Valide Sultan 2, II.Mahmut bendleri, Ayvat Deresi.
       Odaiçi Deresi, Göktürk göletleri.
İZMİR   Selçuk   Barbun, Gebekirse gölleri.
   Menderes   Tahtalı Barajı.
KARS   Sarıkamış   Keklikderesi, Kızılçubuk Deresi.
KASTAMONU   Merkez   Taşlık Göleti.
   Küre   Andaz, Küre dereleri.
   Tosya   Kös Çayı, Kösençayırı ve Kas göletleri.
   İnebolu   Ezine, İlişi, Zerva çayları
   Araç   Tuzaklı Göleti.
   Taşköprü   Karadere Barajı.
   İhsangazi    Obruk, Kızıleller, Sarıpınar köyleri sınırları içerisinde yer alan bütün dereler ve kolları.
KAYSERİ       Akköy ve Karakuyu göletleri.
KIRKLARELİ   Vize   Kazandere, Pabuçdere, Yenesuyu.
   Demirköy   Velikadere.
KOCAELİ      Serindere, Kirazdere, Çınarlıdere, Kireçlidere, Çataldere, Aksığındere. (01.01.2014 tarihine kadar)
MALATYA   Doğanşehir   Karanlıkdere, Sürgü Çayı.
K.MARAŞ   Merkez   Fırnız Çayı.
   Göksun   Terbüzek ve Kömürsuyu.
   Ekinözü   Nergele Çayı.
   Çağlayancerit   Göksu Çayı.
    Elbistan   Söğütlü Çayı.
MUĞLA      Sülüngür Gölü.
MUŞ   Merkez   Dağdap ve Çobandağ gölleri, Aydınpınar, Merkez ve Köprücük göletleri.
   Bulanık   Haçlı ( Kazan) Gölü.
NEVŞEHİR   Acıgöl   Tatlarin Barajı. 
   Avanos   Ayhanlar Barajı.
NİĞDE   Merkez   Gebere Barajı.
   Altunhisar   Altunhisar Göleti.
ORDU
    Kabadüz   Aliçin, İkidere, Tekmezar, Şıh, Maden dereleri.
   Akkuş   Ormancık Deresi, Karadere.
RİZE   Fındıklı   Sümer, Arılı dereleri.
   Ardeşen   Durak Deresi.
   Çamlıhemşin   Elevit, Kavron, Palovit ve Yukarışimşirli dereleri.
   İkizdere   Anzer ve Cimil dereleri, Yedigöller.
SAKARYA   Hendek   Aksu, Göksu, Gölceağaç, Kiliselik, Kocakoyak, Kurtköy dereleri.
       Kurtköy Barajı, Gölyayla Gölü.
Sakaoğlu ve Uludere dereleri.
   Geyve   Akçay, Gümüşdere.
   Taraklı   Karagöl Yaylası, Kayaboğazı göletleri.
SİNOP   Erfelek   Erfelek Şelalesi ve kolları. Dilbar Deresi.
Himmetoğlu çayları.
   Ayancık   Yemişli Çayı. Akgöl Gölü.
   Merkez   Keçideresi, Sarıkum Gölü, Gümüşsuyu Göleti.
SİVAS   Merkez   4 Eylül Barajı.
   Gürün   Gökpınar Gölü.
   Hafik   Pusat Özen Barajı.
   Divriği   Mursal Barajı.
TEKİRDAĞ   Saray   Sultanbahçe Barajı Sultanbahçe Deresi.
   Hayrabolu   Temrezli Göleti.
TOKAT       Ataköy Barajı, Zinav Gölü, Hampınarı, Çamaltı, Akbelen, Aşağı Güçlü Deresi, Bebek dereleri, Boldacı, Büget, Güzelbeyli, Karacaören göletleri. 
TRABZON   Çaykara   Binömer Gölü, Balıklıgöl. Balastal Deresi.
   Arsin   Yanbolu Deresi.
   Hayrat   Maki Deresi.
   Sürmene   Manahoz Deresi.
   Maçka   Meryamana Deresi ve kolları.
   Çaykara-Of   Solaklı Deresi.
UŞAK   Banaz    Baltacı Göleti.
ZONGULDAK   
    Gümeli, Kaymak, Kızılağaç,  Kocaman, Köpek ve Manzut dereleri. Dokuzsudere ve kolları. Gülüç ve Ulutan göletleri.
      Akçasu, Buldan, Davulga dereleri.
KIRIKKALE       Ahıllı, Beyobası, Cinali, Sarıkızlı ve Faraşlı göletleri.
BARTIN   Merkez   Çobanoğlu Göleti.
   Ulus   Derbentdere (Yemişen Çayı).
ARDAHAN   Posof   Yolağzı Köyü Gölü, Alabalık Gölü. Derindere, Vahla, Alabalık dereleri.
   Hanak   Kasrit Deresi. Çengelek Suyu.
   Merkez   Alabalık Deresi, Toros Deresi (Torodere).
YALOVA   Termal   Karapınar, Nacaklı, Gökçedere.
KARABÜK   Yenice   Karakaya, Kızılkaya, Karataş dereleri. İncedere, Aksudere, Şimşirdere, Bakrazderesi.
   Safranbolu   Kirpederesi.
    Eflani   Eflani Baraj Göleti (Özel avlanma izni hariç).
   Merkez   Örencikdere.
DÜZCE   Merkez   Efteni Gölü (Özel avlanma izni hariç).
   Akçakoca   Karadere, Deredibi dereleri.
   Yığılca   Sarıdere, Işıyan dereleri.
   Gölkaya   Hızar,  Tez, Yılankaya, Ilıca dereleri.
 
Ek – 5

AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR
İLİ   İLÇESİ   AKARSU ADI   YASAK SINIRLARI
ADANA   Pozantı   Çakıt Suyu   Kaltaroğlu Deresinin Çakıt Suyuna birleştiği yerden, Kulmağara mevkiine kadar 8 km' lik kısım.
 ANTALYA   Manavgat      Köprülü Kanyon Milli Parkı Çaltepe Köyünün kuzeybatısında Düzyer mevkii Milli Park sınırlarından başlayarak Olukköprüye kadar olan kısım.
   Akseki   Manavgat Çayı   Çayın doğduğu Alihoca Değirmeni mevkiinden başlayarak ırmak boyunca Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde kalan Gerdeme bölgesine kadar olan hat.
   Alanya   Alara Çayı   Kalecik Köyünün güneyinde bulunan Akbiladan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde Ali Köprüsüne kadar olan bölge.
      Kargı Çayı   Çayın doğuş noktası olan Yavuşan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde Taşatan Deresinin Derince deresi ile birleştiği yere kadar olan kısım.
      Dim Çayı   Çayın doğuş noktasından başlayarak akış istikametinde Dim Bucakköyde bulunan köprüye kadar olan bölge.
      Sapadere Çayı   Çayın doğuş noktasından başlayarak kanyonu takiben akış istikametinde Cinali Mahallesinden gelen derenin kesiştiği noktaya kadar.
      Boyalıçay,
Kırgeçit Deresi, Kocadere, 
Akçay Deresi, Gökçesu    Köprülü Kanyon Milli Parkının Değirmenözü Köyü Boğazkavak Mahallesindeki İkizpınarı Deresinin Köprüçayına birleştiği noktadan itibaren Köprüçayını besleyen Boyalıçay, Kırgeçit Deresi,  Kocadere, Akçay Deresi, Gökçesu kaynağı dahil olmak üzere Karabük Köyü Köprüsüne kadar olan kısmı.
   Gazipaşa   Direnli Çayı   Çayın doğduğu yerden başlayarak akarsuyun akış istikametinde Kabakbükü mevkiisine kadar.
      Karaman Çayı   Aşağı Karaman Mahallesinden Doyran Çayı ile birleştiği yere kadar olan bölümü.
ARTVİN   Borçka   Atanoğlu Deresi   Karagöl Tabiat Parkı sınırları içerisinde kalan kısmı.
   Yusufeli   Barhal Deresi   Altıparmak Köyü Kışla Mahallesinden kaynağına kadar olan kısım.
   Şavşat   Meydancık Papart Deresi   Dere kaynağından başlayıp Taşköprü Mahallesine kadar olan kısım.
BİTLİS   Merkez   Bitlis Çayı   Bitlis-Bölükyazı yol ayrımı köprüsünden başlayıp Şekerim Deresi ile birleştiği yere kadar olan kısmı.
DENİZLİ   Çameli   Kanlıçay Deresi   Elmalı Köyü Cevizlik Mahallesi Köprüsü ile Kirazlıyayla Köyü Kanlıçay Mahallesi Alanlar mevkii arasında kalan 6 km’lik kısmında.
GİRESUN   Merkez   Deregözü Deresi   Melikli-Okçu Köyü arasındaki derenin kaynağa kadar olan kısmı.
   Bulancak   Bicik   Aydınlar Grup Deresinden ayrılan derenin kaynağa kadar olan kısmı.
      Elmalı   Pazarsuvu Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar.
   Dereli   Aksu Deresi   İkisu mevkiinden Aksu Köyüne kadar.
      Tamdere   Kümbet sapağından kaynağına kadar.
   Görele   Eğe Deresi   Çanakçı Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar.
      Görele Deresi   Çatak Kırığından kaynağına kadar.
   Espiye   Ekindere   Ayvatdere’den Çakrağa kadar.
   Şebinkarahisar   Koruşundere   Asarcık Deresinden kaynağına kadar.
GÜMÜŞHANE   Merkez   Yeşilyurt Deresi   Hayeske Köyünden, Mescitli Köyüne kadar.
      Karamustafa Deresi   Karamustafa Köyü Merkez Mahallesinden Hatunoğlu mevkiine kadar olan kısmı.
   Şiran   Mertekli Deresi   Karaşeyh Köyünden Mertekli Köyüne kadar.
   Torul   İkisu Deresi   Yağlıdere Köyünden İkisu mevkiine kadar.
      Musalla Deresi    Hasköy’den Kocadal Köyüne kadar.
      Nivene Deresi   Gülaçar Köyü ile Artabel gölleri arasında kalan kısmı ile Kalis Alabalık Üretim Tesisi ile Kalis Yaylasına kadar kalan kısmı.
   Kelkit   Çambaşı Deresi   Kirazlıdere birleşiminden Sögütlüdere birleşimine kadar.
ISPARTA   Sütçüler   Kartoz Çayı   Suyun çıktığı noktadan (Pınargözü) akış istikametine İbişler Köyü Aşağı Kırıntı Mahallesi Köprüsüne  kadar
   Aksu   Aksu Çayı   Suyun çıktığı noktadan (Başpınar) akış istikametine Zindan Mağarası Köprüsüne kadar.
      Katip Deresi   Karacahisar Pınargözü Mahallesinden (su şişeleme fabrikasından) Yanıkköy Mahallesi Köprüsüne kadar.
MERSİN   Bozyazı   Bozyazı Çayı   Bozyazı Çayı kaynağından Karaisalı Köyü merkezine kadar
   Anamur   Dragon Çayı   Anamur- Dragon Çayı- Alaköprü mevkiinden-
 Sugözü Köyüne kadar olan kısım.
   Çamlıyayla   Kadıncık Deresi    Doğuş noktasından Olukkoyağı Köprüsüne kadar   
olan kısım ile Cehennem Deresi doğuş noktasından  Pamukluk Değirmenine kadar olan kısım.
K.MARAŞ   Elbistan   Söğütlü Çayı   Ceyhan Nehri kaynağından Kalealtı Köprüsüne kadar olan kısmında.
KASTAMONU   Merkez   Karanlıkdere   Kaynağından Bostan Köyüne kadar 8 km’lik kısım.
      Karasu Çayı   Kaynağından Terzi Köyüne kadar 10 km’lik kısım.
   Araç   Soğuksu Deresi   Kaynağından itibaren Hızar Deresi ile birleştiği yere kadar olan kısım.
      Dümbelek Deresi   Kaynağından itibaren Araç Çayına kadar olan kısım.
KAYSERİ   Pınarbaşı   Zamantı Irmağı   Irmağın Uzunyayla Alabalık Çiftliği ile Şerefiye Köyü arasındaki kısmında.
KOCAELİ      Sapanca Gölü   İSU’nun su alma noktasına 300 metre mesafe içinde.
MALATYA   Arapgir   Söğütlüdere   Seyitoğulları Çiftliğinden Karakaya Göl sahasına kadar olan kısım.
   Hekimhan   Hırın Çayı   Aksütlü Köyü ile Boztepe Barajı arasında kalan kısım.
      Kuruçay   Yazıhan Sarsap İstasyonundan itibaren Çiftlik Mahallesine kadar olan kısım
   Doğanşehir   Kapıdere   Küçüklü Köyünden K.Maraş İl sınırına kadar.
   Akçadağ   Sultan Suyu   Şıhlar Köyünden Karapınar Köyüne kadar olan kısım.
   Darende   Tohma Çayı   Güdül-Ozan arası.
   Merkez   Beyler Deresi   Kaynağından itibaren Kindirli'ye kadar olan kısım.
MUĞLA   Köyceğiz   Dalyan Kanalı   Köyceğiz Gölünün kanal girişi olan  Boğazağzı mevkii ile Dışbük Dalyanı arasındaki kanal sahasında.
ORDU   Mesudiye   Tekke / Baldıran Deresi   Baldıran Deresini takiben Tekke deresi Ortakent Yolu üzerindeki Koyulhisar sınırındaki Tekke Köprüsüne kadar olan 10 km’lik kısmı.
      Handere ve Soğukpmar dereleri   Aydoğan Tepeden Handere'yi takiben Soğukpmar Deresi ile Bayırköy Köprüsüne (Melet Irmağı birleşme yerine) kadar.
      Şıhdere   Kürt Mehmet Boğazından Melet Irmağına kadar         9 km’lik kısım.
      Muzadere   Başlangıcından Melet Irmağına kadar.
   Akkuş   Gökçebayır ve Tifi dereleri   Akkuş Höcek Karaca Üretme İstasyonundan, Karaçal Sapağından Gökçebayır Deresi ve takiple Tifı Deresi birleşme yerini takiple 5 km’lik kısım.
   Kabadüz   Maden Deresi   Giresun il sınırına kadar olan 3 km'lik kısmı.
   Ulubey   Karadereye akan dereler   Karadere Deresine akan kollarının 10 km’lik kısmı.
RİZE   İkizdere   İkizdere   İkizderenin Çimil Deresi ile birleştiği yerden Ovit Dağı'na kadar.
   Fındıklı   Çağlayan Deresi   Çağlayan Köyden-membaına kadar olan kısmı ve kolları.
   Çamlıhemşin   Fırtına Deresi   Şenyuva Köyünden Çat Köye kadar olan kısım.
   Çayeli   İncesu Deresi   İncesu Deresinin Çataldere ile birleştiği yerden Eğnaçor Yaylasına kadar.
   Güneysu   Ballıdere   Şahinkaya mevkiinden Asmalı Irmak Köyüne kadar olan kısım.
SİNOP   Ayancık   Göğez çayı   İkihavuz-Dörthavuz arası.
SİVAS   Suşehri   Geminderesi   Membaından itibaren 10 km'lik kısım.
   Koyulhisar   Tekkederesi   Membaından itibaren 10 km'lik kısım.
   Gürün   Hurmançayı   Membaından itibaren 10 km'lik kısım.
   Doğanşar   Dipsizgöl Deresi   Dipsizgöl Deresinden membaından Dipsizgölün suyunun karıştığı yere kadarki kısım.
TEKİRDAĞ   Saray   Elmalı Deresi   Yarımdağ ile Bahçedağ arasında kalan kısım.
TOKAT   Zile   Tekerek Deresi   Zile Akkuluç Köyünden, Köylüürünü Köyü arası.
TRABZON   Of   Yeniköy Deresi   Karayemiş Mezrası (Ancumah) Şehir Mahallesinden Karadeniz'e kadar 30 km'lik kısım.
   Çaykara   Balkodu Deresi   Uzuntarla Köyü Zuyamlı Mahallesinden Göknar Köyü Voyvorim Mahallesine kadar 8 km’lik kısım.
      Sağdere Deresi   Küçük Yayla mevkiinden başlayıp Demirkapı Deresi ile birleştiği noktaya kadar.
      Demirkapı Deresi   Büyük Yayla mevkiinden başlayıp Sağdere Deresi ile birleştiği noktaya kadar.
      Arpaözü Deresi   Arpaözü Yaylasından başlayıp Haldizen Deresine birleştiği noktaya kadar.
      Multat Deresi   Multat Yaylasından başlayıp Haldizen Deresi ile birleştiği Çatmakapı mevkiine kadar.
      Baca Deresi   Yaylaönü mevkiinden Haldizen Deresine kadar.
   Araklı   Karaderesi ve kolları (Pazarlık ve Yağmur Deresi)   Bahçecik Köyünden geçen Karaderesini oluşturan kollardan Pazarcık Deresinin Gürgenlik mevkii Kurt Sırtından başlayarak Çatak mevkiine kadar 6 km. ve Yağmur Deresinin Yapaklı mevkii Suiçmez Sırtından başlayarak Taşbaşı Mahallesine kadar 5 km’lik kısım.
   Maçka   Meryemana Deresi ve kolları   Karabina Yaylası mevkiinden başlayıp Altındere Vadisi Milli Parkı sınırından 1 km aşağıya kadar olan kısım.
      Ormancı Ohan Deresi   Sevinç Köyü Boğazından başlayıp, Kalaycı Deresi ile birleştiği noktaya kadar.
   Akçaabat   Kalaycı Deresi   Mavna Obasından başlayıp Cevizlik Deresi ile birleştiği Kasabın Değirmeni mevkiine kadar.
      Cevizlik Deresi   Uçarsu Şelalesinden başlayıp Kalaycı Deresi ile birleştiği Kasabın Değirmeni mevkiine kadar.
VAN   Bahçesaray   Bahçesaray (Müküs) Deresi   Sündüz Deresi ve Handere'nin birleştiği noktadan itibaren, Bahçesaray İlçe sınırına kadar olan kısım.
   Çatak   Çatak Çayı   Bilgi Köyünden başlayarak Kirazlı Mahallesi sınırına kadar olan kısım.
ZONGULDAK   Devrek   Bolu Çayı   Bolu Çayının Karadere Mahallesinden Tohumlar Mahallesinin alt kısmına kadar 5 km' lik kısmı.
ŞIRNAK   Beytüşşebap   Faraşin Çayı   Göltepe (Varihazi) Tepesi ile Selatun Tepe arasında kalan kısım.
   Uludere   Günyüzü Deresi   Günyüzü Deresinin Harşihan Tepesinden Habur Çayına birleştiği yere kadar 14 km' lik kısım.
      Hezil Çayı   Hezil Çayının Şenoba Beldesinde Meryemsuyu Deresi ile birleştiği yerden, Siyahkaya Köyüne kadar           27 km'lik kısım.
   İdil   Cehennem Deresi   İdil İlçe sınırları içinde kalan kısım.
   Güçlükonak   Dicle Nehri   Dicle Nehrinin Mardin Dargeçit Ilısu Köyü ile Güçlükonak İlçesi Yağmurkuyusu Köyleri arasında kalan kısım.
BARTIN   Merkez   Arıt Beldesi   Arıt Beldesi Karadere (kaynağından) Çöpbey merkezine kadar olan kısım.
   Ulus   Kumluca-Aksu Deresi   Başlangıcından Bağdatlı Köyü Can Alabalık Tesisine kadar.
      Katırova Deresi   Tepecik Tepesinden başlayıp Uluköy Köyüne kadar olan l0 km’lik kısım.
ARDAHAN   Merkez   Çatalsuyu   Cingar Dağı Eteğinden, Eski Ardahan Yaylasını takiben Değirmenliden Şavşat Köprüsüne birleştiği yere kadar 12 km' lik kısım.
      Zenginyurdu Deresi   Bülbülen Yaylası, Çataldere Eteklerinden Günorta, Köprülü, Kuzu Pınarından Yalnızçam Kura Nehrine birleştiği yere kadar 8 km’lik kısım.
   Damal   Bağırsak Deresi   Seyitören yaylası ile Dağköprü ve Sivri Tepeden başlayıp Seyitören, Y.Gündeş, Tepeköy, Dereköy, Burmadereden geçerek Çimliden Kura Nehrine birleştiği yere kadar 21 km’lik kısım.
DÜZCE   Merkez   Samandere   Şelalenin başlangıcından kaynak istikametinde           5 km’lik kısım.
« Son Düzenleme: 03 Haziran 2017, 06:59:06 Gönderen: İbrahim AYSU »
Tuncay KANDEMİR 1971
Samsun Ankara
 

Çevrimdışı Erol ÖZTÜRK

 • Avlak Yönetici
 • *****
 • İleti: 4097
 • Aldigi tesekkür sayisi: 3273
Bilgilendirme için teşekkürler.
 • AKKAR ALTAY SİLVER YARIOTOMATİK
 • HUĞLU 104A
Erol ÖZTÜRK
1969 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE  AB(RH-) Meslek:ESNAF /KIRTASİYE
 

Çevrimdışı Feridun AKGÜN

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 11
 • Aldigi tesekkür sayisi: 8
Bilgilendirme için teşekkür ederim.
Feridun AKGÜN
1973 ERZİNCAN